właściwości fizyczne

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE S.I. IMPERIAL
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM D695) 252 MPa 36500 psi
Wytrzymałość na zginanie (ASTM D790) 110 MPa 16000 psi
Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D638) 72 MPa 10500 psi
Gęstość (ASTM D792) 1,96 g/cm3 123,55 lbs/ft3
Twardość wg Rockwella (ASTM D785) 110 110
Temp. ugięcia pod obciążeniem (264 psi) (ASTM D648) 176 °C 350 °F
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (ASTM D696) 5,2619 x 10-4m/°C 1,1509 x 10-5in./°F
Ognioodporność (ASTM D635) samogasnący samogasnący
Absorpcja wody (ASTM D570) 0,0076% 0,0076%

Wytrzymałość cieplna

a. W teście podgrzano tygiel ceramiczny przy użyciu palnika Bunsena uzyskując temperaturę wiśniowego żaru dna tygla. Rozgrzany tygiel postawiono bezpośrednio na żywicy epoksydowej DURCON i pozostawiono do schłodzenia do temperatury pokojowej. W wyniku testu nie wystąpiły żadne negatywne efekty na powierzchni testowanego materiału.

b. Żywica epoksydowa DURCON nie uległa również żadnym zmianom (pęcherze, odpryski, czy pęknięcia), pod wpływem bezpośredniego kontaktu z płomieniem z palnika Bunsena w teście pięciominutowym.

Oznaczenia :

S.I. – międzynarodowy układ jednostek miar
IMPERIAL – układ jednostek miar stosowany w USA
ASTM – znormalizowany system testowania materiałów z kodem testu
psi – funt / cal kwadratowy
MPa – mega paskal
lbs – funt
ft – stopa
in. – cal
F – Fahrenheit