parametry techniczne

Produkty DURCON wykonane są ze zmodyfikowanej żywicy epoksydowej.

Tworzywo to składa się z około 75% (wagowo) krzemionki – SiO2, zawieszonej w osnowie żywicy epoksydowej w ilości około 25% (wagowo), utwardzonej w procesie polimeryzacji z dodatkiem barwnika (maksymalnie 0.2%). Silne wiązania polimerowe żywic epoksydowych DURCON sprawiają, że materiał ten posiada monolityczną i idealnie spójną strukturę na całej swojej grubości. Dzięki temu odznacza się bardzo niską przepuszczalnością, dużą odpornością na wysokie temperatury, twardością porównywalną z kamieniem, a także brakiem jakichkolwiek rozwarstwień i pęcznień. DURCON jest materiałem chemicznie obojętnym o strukturze molekularnej zapewniającej bardzo wysoką odporność na kwasy i inne związki stosowane w laboratoriach, a także na trwałe odbarwienia będące efektem działania barwników.

Podstawowe właściwości tworzywa DURCON:

 • monolityczna i spójna struktura w całym przekroju,

 • odporność chemiczna,

  – wysoka odporność na większość odczynników stosowanych w laboratoriach,

 • bardzo niski współczynnik absorpcji wody ~ 0,0076%,

 • brak rozwarstwień i pęcznień,

 • odporność na wysokie temperatury,

 • wysoki stopień twardości,

 • łatwość dekontaminacji,

 • antystatyczność,

 • brak przewodności elektrycznej.

Wytworzone z żywicy epoksydowej produkty DURCON są monolitem, zachowując idealnie spójną strukturę na całej swojej grubości. DURCON nie ulega rozwarstwieniom i pęcznieniu. Brak jakichkolwiek porowatości zapewnia, że żadne związki chemiczne nie wnikną w głąb materiału.

DURCON jest chemicznie obojętny o strukturze molekularnej dającej bardzo wysoką odporność na kwasy i inne związki chemiczne stosowane w laboratoriach. Tworzywo DURCON charakteryzuje się także dużą odpornością na wysokie temperatury, co wyklucza degradację materiału (pęcznienie, rozwarstwienie).

Silne wiązania polimerowe żywicy epoksydowej DURCON sprawiają, że materiał ten posiada twardość porównywalną z kamieniem, jednakże pozbawiony jest jego niespójności, porowatości i przepuszczalności.

Tworzywo DURCON charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością. Dzięki temu w powierzchnię nie mogą wniknąć środki chemiczne, barwniki i inne płyny stosowane w laboratoriach. Również wszechobecna woda nie wnika w głąb materiału, co chroni blaty robocze przed degradacją i zapewnia im wieloletnią żywotność.