lita ceramika

Ceramika monolityczna, wielkogabarytowe spieki ceramiczne

W środowisku laboratoryjnym wymagającym od powierzchni roboczych wysokiej odporności chemicznej blaty ceramiczne przez wiele lat były podstawowym materiałem z którego wykonywano laboratoryjne powierzchnie robocze. Początkowo były to blaty konstruowane z płytek ceramicznych osadzanych na betonowej lub drewnopodobnej bazie. Wraz z rozwojem technologii produkcji oraz zmieniającymi się wymaganiami jakościowymi w laboratoriach, rolę płytek ceramicznych przejęły wielkogabarytowe powierzchnie ceramiczne.
Ich głównym atutem w porównaniu z płytkami ceramicznymi jest brak spoin na powierzchni laboratoryjnej a także fakt, iż wielkogabarytowa ceramika nie wymaga żadnej bazy i jako materiał „samonośny” może być instalowana bezpośrednio na meblach.

Najważniejsze cech blatów ceramicznych to:
• wysoka odporność chemiczna i termiczna,
• bardzo niska nasiąkliwość,
• wysoka odporność na zarysowania i ścieranie,
• wielkość płyt pozwalających na konstruowanie bez spoin relatywnie dużych powierzchni,

W naszej ofercie bazujemy na dwóch grupach wielkogabarytowej litej ceramiki, które mimo znacznych różnic dotyczących technologii wytwarzania są zbliżone pod kątem właściwości użytkowych.
Są to wielkogabarytowe spieki ceramiczna oraz ceramika monolityczna.

Ceramika monolityczna

Wielkogabarytowe spieki ceramiczne