wymogi jakościowe według SEFA

Firma DURCON jest członkiem amerykańskiej organizacji SEFA – The Scientific Equipment and Furniture Association.

Organizacja ta jest niezależnym stowarzyszeniem firm i instytucji mającym na celu dbałość o utrzymanie i promocję wysokiego standardu i bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji i wyposażenia w meble i inne dobra wykorzystywane w laboratoriach.

W zależności od rodzaju laboratorium, należy uwzględnić następujące wymogi jakościowe dotyczące laboratoryjnych powierzchni roboczych.

źródło: SEFA Guidelines

Skala funkcjonalności powierzchni roboczych DURCON:

3-DURCON-RATE – bardzo wysoka
2-DURCON-RATE – wysoka
1-DURCON-RATE – akceptowalna

Laboratorium BIOLOGICZNE

najważniejsze funkcje laboratoryjnych powierzchni roboczych
 • Odporność na zabarwienia,
 • Łatwość usuwania powierzchniowych zabrudzeń,
 • Odporność na ścieranie,
 • Łatwość odkażania (dekontaminacji).

Laboratorium CHEMICZNE

najważniejsze funkcje laboratoryjnych powierzchni roboczych
 • Odporność chemiczna,
 • Łatwość usuwania powierzchniowych zabrudzeń,
 • Jednorodność kolorystyczna,
 •  Odporność na ścieranie,
 • Odporność na wysokie temperatury,
 • Odporność na szoki termiczne.

Laboratorium FIZYCZNE

najważniejsze funkcje laboratoryjnych powierzchni roboczych
 • Wysoka obciążalność,
 • Odporność na ścieranie,
 • Jednorodność kolorystyczna,
 • Odporność na uderzenia,
 • Odporność na wysokie temperatury.

Laboratorium ELEKTROLITYCZNE

najważniejsze funkcje laboratoryjnych powierzchni roboczych
 • Wysoka obciążalność,
 • Odporność na uderzenia,
 • Odporność na ścieranie.

Laboratorium ELEKTRYCZNE

najważniejsze funkcje laboratoryjnych powierzchni roboczych
 • Brak przewodności elektrycznej,
 • Wytrzymałość dielektryczna,
 • Wysoka obciążalność.

Laboratorium MECHANICZNE

najważniejsze funkcje laboratoryjnych powierzchni roboczych
 • Wytrzymałość na czynniki fizyczne.

Laboratorium RADIOAKTYWNE

najważniejsze funkcje laboratoryjnych powierzchni roboczych
 • Zdolność dekontaminacji pierwiastków radioaktywnych,
 • Łatwość usuwania powierzchniowych zabrudzeń.

Laboratorium TERMICZNE

najważniejsze funkcje laboratoryjnych powierzchni roboczych
 • Odporność na wysokie temperatury.

Laboratorium BIOCHEMICZNE

najważniejsze funkcje laboratoryjnych powierzchni roboczych
 • Łatwość usuwania powierzchniowych zabrudzeń,
 • Łatwość odkażania (dekontaminacji),
 • Nieprzepuszczalność – monolityczny charakter materiału,
 • Odporność chemiczna,
 • Jednorodność materiałowa powierzchni roboczych.