wymogi transportowe

Generalnie blaty wykonane z konglomeratów kwarcowo – granitowych powinny być transportowane w pozycji pionowej lub pod lekkim skosem.
Blaty przewożone są najczęściej na specjalnych stojakach ograniczających do minimum możliwość powstania pęknięć lub odprysków.

W niektórych wypadkach istnieje możliwość transportowania blatów wykonanych z konglomeratów w pozycji poziomej. W celu zapewnienia bezpiecznego transportu blaty pakowane są wówczas na specjalnie wzmocnionych paletach.

Ze względu na powyższe uwagi w przypadku odbioru towaru własnym transportem prosimy o kontakt w celu określenia warunków jakie powinny być spełnione, aby zarówno transport jak i rozładunek odbywały się w sposób bezpieczny.